Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vrtná prozkoumanost

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Propojení databáze vrtů s databází hydrogeologických objektů obsahující i studny, prameny apod. Záznamy obsahují základní údaje o objektu a u většiny z nich (cca 89 %) i formalizovaný popis geologického profilu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDO-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
prostředí vystavěné člověkem/infrastruktura/síť vodovodní/studna
hydrosféra/tok vodní/pramen
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologická prozkoumanost
geofyzika
geologie
Prostorový rozsah:
Národní
Volná
EGDI
CzechGeo
vrt
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1970
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost (mapová aplikace )
https://mapy.geology.cz/geocr50/
https://mapy.geology.cz/geo
http://www.geology.cz/app/gdo/?l=e
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.geology.cz/app/gdo/
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., DGN nespecifikováno, DBF nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní, 26, Praha 7, 17006
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geologycz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.06.2020
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Podřízené
Související odkazy