Micka - nápověda


  1. Úvod
  2. Vyhledávání záznamů
  3. Editování záznamů
  4. Administrace
  5. Pokyny k vyplňování metadat

1. Úvod

Micka je systém pro práci s metadaty prostorových dat podle standardů ISO, OGC a INSPIRE.

Podporované standardy

Systém je utvořen tak, že je možno implementovat libovolný standard, který je reprezentován XML dokumentem. Pro vložení struktury standardu existuje zvláštní správcovský modul.
V současné verzi jsou podporovány tyto standardy:

Profily

Systém umožňuje přidávat další nadstandardní metadatové položky a pracovat s uživatelskými profily (podmnožinou položek). Základem jsou tyto profily:

Mezi profily je možno přepínat během editování.

Jazykové prostředí

Uživatelské prostředí je vícejazyčné, v současné době je podporováno 12 jazyků. Výběr jazyků je nastaven v konfiguračním souboru aplikace, proto nemusí být v aplikaci všechny přístupné. Další jazyky je možno přidat na přání. Přepínat mezi jazyky je možno ťuknutím na odpovídající vlaječky v postranní liště programu.

Samotná metadata je možno paralelně vyplňovat v různých jazycích podle volby uživatele. Ve všech případech je používána kódová stránka UTF-8.

2. Vyhledávání záznamů

Aplikace podporuje základní vyhledávání záznamů. Po výběru ve vyhledávacím formuláři jsou ihned vybrané záznamy zobrazeny v pravé části aplikace. Vyhledávací formulář je možno konfigurovat podle potřeby. Další možnosti vyhledávání jsou zpřístupněny pomocí katalogové služby OGC, která je součástí instalace (běží na adrese /csw).

Pro přihlášeného uživatele se zobrazí rozšířený formulář. Kritéria vyhledávání vycházejí z povinných položek katalogové služby, z INSPIRE a požadavků provozovatele aplikace.

POZOR! Mezi všemi poli vyhledávacího formuláře platí průnik (logické AND), pokud nejsou pole vyplněna, nejsou do výběru zahrnuta. Pokud je v poli vyplněno více hodnot, platí mezi nimi sjednocení (logické OR).

Po vyhledání se zobrazí seznam nalezených vět. Další akce jsou umožněny pomocí ikonek v záhlaví záznamu s kontextovou nápovědou.

V případě více nalezených záznamů jsou výsledky jsou stránkovány, na další/předchozí stranu přejdete pomocí ovládacích prvků na konci stránky.

3. Editování záznamů

Přihlášení uživatelé mohou v různé míře podle svých práv vytvářet, importovat/exportovat a měnit metadatové záznamy.

4. Administrace

Do menu administrace mají přístup pouze osoby s právy administrátora.

5. Pokyny k vyplňování metadat

Vyplňování metadat prostorových dat vyžaduje určitou znalost norem, proto doporučujeme školení či osobní konzultace s autory programu před vlastním vyplňováním záznamů.