Karotážní data (geofyzika) - vrty

Databáze obsahuje karotážní a inklinometrická měření a je postupně naplňována od roku 1999.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/GDO-KAR-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
karotáž
inklinometrie
vrt
CzechGeo
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1999
01.01.1999 - dosud
vektor
Tvorba databáze byla zahájena v roce 1999 v rámci úkolu "Komplexní informační systém Geofondu ČR". V letech 1999-2002 byla zpracována karotážní a inklinometrická měření provedená bývalým karotážním střediskem Tuchlovice na strukturních, hydrogeologických a průzkumných vrtech na černé uhlí z převzatého archivu GMS a karotážní měření provedená v minulosti Uranovým průzkumem Liberec, Uranovými doly Hamr, případně dalšími organizacemi v oblasti české křídové pánve. Zpracovateli byly firmy Aquatest a.s. a DIAMO s.p. Zařazeny byly i karotážní údaje, zpracované v roce 1995 (GMS, Aquatest, Geotrend) pro bývalé Ministerstvo hospodářství. Postupně byla převedena i měření z vrtů z vídeňské pánve a karpatské předhlubně získaná od Moravských naftových dolů a.s. Hodonín.
V roce 2003 byly zahájeny tři čtyřleté projekty s cílem zpracovat další dostupné zdroje karotážních dat a začlenit je do CRD. Jsou zpracovávána data z oblasti působnosti závodu UP-IV Nové Město na Moravě (moravská oblast - Rožínka, zpracovatel DIAMO s.p.), z oblasti působnosti UP, k. p. Liberec, závod VIII Příbram (krystalinikum jz. Čech, zpracovatel 1.Příbramská s.r.o.) a hydrogeologické a nerudní vrty z archivů bývalé GMS (zpracovatel Aquatest a.s.).
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Databáze je postupně naplňována od roku 1999.
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

8c138600-8600-1c13-9a51-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje