Metadata 410

Odborný garant: RNDr. František Staněk, Ph.D.
3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zó...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
3D model zobrazuje tvar paleoúdolí koryta řeky Svratky v úseku mezi obcemi Doubravník a Borač. Umožňuje zvlášť vizualizovat zlomové struktury, reliéf moravika, svrateckého krystalinika a neogenních sedimentů a vlastní modelované paleoúdolí. Prostorový model paleoúdolí je zasazen do současného reliéfu. V modelu jsou zobrazeny základní zlomy, které dokreslují celkovou tektonickou složitost zájmového údolí. 3D model umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí a snadněji ...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník - Borač).
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Webové stránky věnované 90. výročí založení České geologické služby (ČGS).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: Ing. Jan Sedláček
Databáze obsahuje veřejné i interní aktuality ČGS, zveřejňované na Portálu ČGS.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: PhDr. Kateřina Hašková
Digitální kartotéka, která obsahuje publikace a další materiály vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii. Publikace jsou uložené v odborné knihovně na pracovišti České geologické služby v Kutné Hoře
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: Ing. Katarína Černá
Mapový fond zahrnuje rukopisné materiály, jako meziprodukty výzkumných úkolů, staré důlní mapy a terénní mapové podklady pokrývající český region. Mapový fond tvoří i obsáhlá kolekce především tištěných map s geologickou tematikou ČR a celého světa, v určitých případech i s doplňujícím přílohovým materiálem, tištěnými vysvětlivkami. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o mapách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospek...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: Mgr. Milada Hrdlovicsová
Aplikace ASGI umožňuje jednotný přístup a parametrické vyhledávání záznamů o nepublikovaných zprávách a posudcích uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou archivu Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) a odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost. Kromě detailní informace o jednotlivých zprávách a posudcích nabízí u digitalizovaných dokumentů i jejich náhled. Dostupné jsou též záznamy o některých dokumentech ...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: Mgr. Milada Hrdlovicsová
Databáze ASGI (z původního názvu 'Automatizovaný Systém Geologických Informací') obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných geologických zprávách a posudcích trvale uchovávaných v základních fondech ČGS útvaru Geofond. Dále obsahuje některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Jedná se o kartotéku zpráv a posudků v digitální formě.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 16.11.2021
 1 / 41