Metadata 409

Odborný garant: Ing. Jan Sedláček
Databáze obsahuje veřejné i interní aktuality ČGS, zveřejňované na Portálu ČGS.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 30.03.2021
Odborný garant: PhDr. Kateřina Hašková
Digitální kartotéka, která obsahuje publikace a další materiály vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii. Publikace jsou uložené v odborné knihovně na pracovišti České geologické služby v Kutné Hoře
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 20.08.2021
Odborný garant: Ing. Katarína Černá
Mapový fond zahrnuje rukopisné materiály, jako meziprodukty výzkumných úkolů, staré důlní mapy a terénní mapové podklady pokrývající český region. Mapový fond tvoří i obsáhlá kolekce především tištěných map s geologickou tematikou ČR a celého světa, v určitých případech i s doplňujícím přílohovým materiálem, tištěnými vysvětlivkami. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o mapách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospek...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 19.08.2021
Odborný garant: Mgr. Milada Hrdlovicsová
Databáze ASGI (z původního názvu 'Automatizovaný Systém Geologických Informací') obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných geologických zprávách a posudcích trvale uchovávaných v základních fondech ČGS útvaru Geofond. Dále obsahuje některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Jedná se o kartotéku zpráv a posudků v digitální formě.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 15.09.2021
Odborný garant: Mgr. Milada Hrdlovicsová
Aplikace ASGI umožňuje jednotný přístup a parametrické vyhledávání záznamů o nepublikovaných zprávách a posudcích uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou archivu Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) a odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost. Kromě detailní informace o jednotlivých zprávách a posudcích nabízí u digitalizovaných dokumentů i jejich náhled. Dostupné jsou též záznamy o některých dokumentech ...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.08.2021
Odborný garant: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
Webové stránky o projektu “Assessment of impacts of mining and mineral processing to the environment and human health in Africa” (2011-2014), IGCP/SIDA Project No. 594.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 23.08.2021
Odborný garant: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D.
Webové stránky o projektu "Assessment of Mining Related Impacts Based on Utilization of (ARES) Airborne Hyperspectral Sensor", Grant No. 205/09/1989 Czech Science Foundation. Sokolov Site, Czech Republic.(2009-2013).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 23.08.2021
Odborný garant: Mgr. Jolana Šanderová
Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.08.2021
Odborný garant: Mgr. Jolana Šanderová
Mapová aplikace zpřístupňuje náhledy skenů a informace o báňských mapách z území ČR, evidovaných na pracovišti ČGS v Kutné Hoře.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.08.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba obsahující záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti v Kutné Hoře.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.08.2021
 1 / 41