Metadata 336

Odborný garant: Ing. Jan Sedláček
Databáze obsahuje veřejné i interní aktuality ČGS, zveřejňované na Portálu ČGS.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. , Aktualizace metadat: 12.11.2020
Odborný garant: PhDr. Kateřina Hašková
Digitální kartotéka, která obsahuje publikace a další materiály vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii. Publikace jsou uložené v odborné knihovně na pracovišti České geologické služby v Kutné Hoře
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová , Aktualizace metadat: 26.05.2020
Odborný garant: Ing. Katarína Černá
Mapový fond zahrnuje rukopisné materiály, jako meziprodukty výzkumných úkolů, staré důlní mapy a terénní mapové podklady pokrývající český region. Mapový fond tvoří i obsáhlá kolekce především tištěných map s geologickou tematikou ČR a celého světa, v určitých případech i s doplňujícím přílohovým materiálem, tištěnými vysvětlivkami. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o mapách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospek...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. , Aktualizace metadat: 25.11.2020
Odborný garant: Mgr. Milada Hrdlovicsová
Databáze ASGI (z původního názvu 'Automatizovaný Systém Geologických Informací') obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných geologických zprávách a posudcích trvale uchovávaných v základních fondech ČGS útvaru Geofond. Dále obsahuje některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Jedná se o kartotéku zpráv a posudků v digitální formě.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová , Aktualizace metadat: 25.11.2020
Odborný garant: Mgr. Milada Hrdlovicsová
Aplikace ASGI umožňuje jednotný přístup a parametrické vyhledávání záznamů o nepublikovaných zprávách a posudcích uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou archivu Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) a odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost. Kromě detailní informace o jednotlivých zprávách a posudcích nabízí u digitalizovaných dokumentů i jejich náhled. Dostupné jsou též záznamy o některých dokumentech ...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. , Aktualizace metadat: 24.11.2020
Odborný garant: Mgr. Jolana Šanderová
Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová , Aktualizace metadat: 11.11.2020
Odborný garant: Mgr. Jolana Šanderová
Mapová aplikace zpřístupňuje náhledy skenů a informace o báňských mapách z území ČR, evidovaných na pracovišti ČGS v Kutné Hoře.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová , Aktualizace metadat: 24.11.2020
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
WMS služba obsahující záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti v Kutné Hoře.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová , Aktualizace metadat: 11.11.2020
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba obsahující záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti v Kutné Hoře.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová , Aktualizace metadat: 11.11.2020
Odborný garant: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 : 50 000 a databáze společné geologické legendy ČR. Ta obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění). GeoČR 50 obsahuje přes 260 000 vymapovaných geologických jednotek z celého území ČR.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová , Aktualizace metadat: 07.10.2020
 1 / 34