Hydrogeologická data - vrty

Údaje o objektech, na kterých byly provedeny hydrodynamické a hydrochemické zkoušky, o strukturních vrtech s hydrogeologickými údaji, včetně vrtů pozorovací sítě ČHMÚ.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/GDO-HYD-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 01.01.1991
01.01.1898 - dosud
vektor
Vznikla v letech 1991 a 1993 převodem klasické kartotéky vedené od roku 1966 do automatizované formy. Nejstarší data jsou z roku 1620 o objektech z lázní Jáchymov. Data jsou systematicky aktualizována (doplňována) o nové údaje z nepublikovaných i publikovaných zpráv.
Česká geologická služba
Mgr. Jan Maule
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742152
email: jan.maule@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Naplňování databáze probíhá od roku 1991 převodem klasické kartotéky vedené od roku 1966 a zahrnující i objekty starší (nejstarší je z roku 1898) do automatizované formy.
Od té doby je systematicky aktualizována a zkvalitňována (doplňována o přírůstky, nové údaje z nepublikovaných i publikovaných zpráv, opravy chyb).
Vzdálenost: 1 m

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

769e5c00-5c00-169e-a1e5-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje