Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Vrtná prozkoumanost
alternativní název:
GPRO
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
1970
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/GDO-PRZ-SDE
kód:
CZ-00025798-CGS_G-GDO-SDE
způsob prezentace:
mapDigital
další detaily citace:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/Cogestor
další detaily citace:
Spolugestor
abstrakt:
Propojení databáze vrtů s databází hydrogeologických objektů obsahující i studny, prameny apod. Záznamy obsahují základní údaje o objektu a u většiny z nich (cca 89 %) i formalizovaný popis geologického profilu.
účel vytvoření:
Propojení databáze vrtů s databází hydrogeologických objektů.
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Ivana Dudková
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/ivana.dudkova
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742113
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
ivana.dudkova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/i/ivana.dudkova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
formát zdroje:
formát:
formát:
ArcSDE
verze formátu:
10.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
prostředí vystavěné člověkem/infrastruktura/síť vodovodní/studna
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9290
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8025
klíčové slovo:
hydrosféra/tok vodní/pramen
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
creation
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo:
Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalSurveys
klíčové slovo:
geologická prozkoumanost
klíčové slovo:
geofyzika
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geophysics
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
EGDI
klíčové slovo:
CzechGeo
klíčové slovo:
vrt
klíčová slova:
klíčové slovo:
Národní
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
5000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1970
konec:
now

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
SHP
verze formátu:
10.2.
formát:
formát:
DGN
verze formátu:
nespecifikováno
formát:
formát:
DBF
verze formátu:
nespecifikováno
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Renata Kachlíková
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení datových služebvedoucí oddělení datových služeb
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742116
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní, 26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
17006
země:
Česká republika
e-mail:
renata.kachlikova@geologycz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/geocr50/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/geo
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/app/gdo/?l=e
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_eng
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (EN)
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
WMS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WMS_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
WMS (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WMS_eng
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/app/gdo/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód:
Conformity_001
jmenný prostor:
INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Tvorba databáze byla zahájena v polovině sedmdesátých let pod názvem "Registr vrtů faktografické databanky geologie" a naplňování intenzivně pokračovalo v osmdesátých letech, kdy byly do registru ročně ukládány údaje o desítkách tisíc vrtů. V roce 1990 skončilo intenzivní ukládání archivních vrtů. V současné době se roční přírůstek převážně nových vrtů pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci. Přesnost lokalizace: geodeticky zaměřené vrty, digitalizace zákresů v mapách 1 : 25 000, případně podrobnějších.

Metadata

ID metadatového záznamu:
20031400-1400-1003-b891-be28e7d5d03d
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
ID rodič. metadat:
887fff10-ff10-187f-aa4a-c88088beb3f3
ID rodič. metadat:
887fff10-ff10-187f-aa4a-c88088beb3f3
Typ zdroje:
dataset
Úroveň v hierarchii (jméno):
http://geoportal.gov.cz/inspire
Úroveň v hierarchii (jméno):
http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Pavla Kramolišová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 234 742 161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavla.kramolisova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
19.8.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006