O aplikaci

Metadatový katalog České geologické služby

založen na OGC CSW 2.0.2 ISO AP 1.0 v souladu s požadavky INSPIRE

Kontakt pro dotazy a připomínky ke katalogu nebo metadatům:
metadata@geology.cz | micka

Správa databáze

Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
Česká republika
tel.: +420 257 089 445

CSW connection point: /csw

Help Service Remote Sensing