Geologicky dokumentované objekty

Aplikace "Geologicky dokumentované objekty (GDO)" umožňuje na základě kreditu objednat vybraná data z databáze GDO ČR, spravované ČGS. Databáze pokrývá celé území ČR a obsahuje informace cca o 720 tis. objektech (vrty, sondy, lomy, jeskyně, studně, povrchové toky, nádrže aj.), včetně cca 620 tis. geologických vrtných profilů a cca 120 tis. objektů s hydrogeologickými záznamy. K dohledání požadovaných objektů lze použit vestavěnou mapovou aplikaci nebo databázové omezení vhodně zvolenými atributy.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-gdo-66.png
aplikace
https://registry.geology.cz/id/GDO-GDO-DTB-APL
NonMap
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOLOGIE/vrt, vrtaná sonda
Volná:
vrt, jáma, sonda, lom, jeskyně, vodní tok, nádrž, pramen, studně, dúlní díla
CzechGeo
EGDI
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 2014, zveřejnění: 2015
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Do 13.3. 2022 byla dlouholetým garantem Dr. Marta Jelenová,
od 14.3. je garantem Mgr. Pavla Kramolišová.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

545b6e5f-c0c4-40cc-90af-061c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje