Geologická data - vrty

Databáze obsahuje základní identifikační, polohopisné a další informace o objektech (sondách, studních, odkryvech a pod.), včetně odkazů na archivovanou geologickou dokumentaci a zpravidla i formalizovaný popis geologického profilu.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/GDO-GEO-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS:
Volná:
vrt
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1976
1976 - dosud
vektor
Databáze tvoří otevřenou hierarchickou informační strukturu umožňující zařazování nových výsledků a podrobnějších měření a pozorování.
Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Naplňování databáze probíhá od roku 1976, roční přírůstek v posledních letech cca. 10 000 - 15 000 vrtů.
Vzdálenost: 1 m

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

8e890300-0300-1e89-accd-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje