Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vrtná prozkoumanost

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:ESRI
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Vrtná prozkoumanost
alternativní název: GPRO
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1970
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-GDO-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Propojení databáze vrtů s databází hydrogeologických objektů obsahující i studny, prameny apod. Záznamy obsahují základní údaje o objektu a u většiny z nich (cca 89 %) i formalizovaný popis geologického profilu.
účel vytvoření: Propojení databáze vrtů s databází hydrogeologických objektů.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Ivana Dudková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420234742113
Číslo faxu: +420234742290
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kostelní 364/26
město: Praha 7
poštovní kód (PSČ): 170 06
země: Česká republika
e-mail: ivana.dudkova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/i/ivana.dudkova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/ivana.dudkova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: prostředí vystavěné člověkem/infrastruktura/síť vodovodní/studna
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9290
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8025
klíčové slovo: hydrosféra/tok vodní/pramen
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: geologická prozkoumanost
klíčové slovo: geofyzika
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/109
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/101
klíčové slovo: geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: EGDI
klíčové slovo: CzechGeo
klíčové slovo: vrt
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
klíčové slovo: Národní
jméno thesauru:
Citace:
název: Prostorový rozsah
kalendářní datum:
Datum:
datum: 22.5.2019
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: http://www.geology.cz/cenik
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 5000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1970
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
formát:
formát: DGN
verze formátu: nespecifikováno
formát:
formát: DBF
verze formátu: nespecifikováno
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Renata Kachlíková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení datových služeb
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420234742116
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kostelní, 26
město: Praha 7
poštovní kód (PSČ): 17006
země: Česká republika
e-mail: renata.kachlikova@geologycz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
role: kontaktní bod
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geocr50/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geo
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/gdo/?l=e
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://intranet.geofond.local/wgeo/default.asp?user=aaaa
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: databázová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost_en/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: OUT
popis: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=4
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/gdo_view/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
popis: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/pohan/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
popis: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=15&cultureInfo=en
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
popis: WMS služba
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geofond.cz/mapsphere/EEARTH/default.aspx?lang=en
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geofond.cz/mapsphere/EEARTH/default.aspx?lang=cs
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/gdo/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Tvorba databáze byla zahájena v polovině sedmdesátých let pod názvem "Registr vrtů faktografické databanky geologie" a naplňování intenzivně pokračovalo v osmdesátých letech, kdy byly do registru ročně ukládány údaje o desítkách tisíc vrtů. V roce 1990 skončilo intenzivní ukládání archivních vrtů. V současné době se roční přírůstek převážně nových vrtů pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci. Přesnost lokalizace: geodeticky zaměřené vrty, digitalizace zákresů v mapách 1 : 25 000, případně podrobnějších.
Metadata
identifikátor záznamu: 20031400-1400-1003-b891-be28e7d5d03d
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf-8
Identifikátor rodičovských metadat: 887fff10-ff10-187f-aa4a-c88088beb3f3
Typ zdroje: datová sada
Úroveň v hierarchii (jméno): http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 12.6.2020
Související odkazy