Vrtná prozkoumanost

Propojení databáze vrtů s databází hydrogeologických objektů obsahující i studny, prameny apod. Záznamy obsahují základní údaje o objektu a u většiny z nich (cca 89 %) i formalizovaný popis geologického profilu.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/GDO-PRZ-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
Volná:
EGDI
CzechGeo
vrt
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1970
1970 - dosud
vektor
Propojení databáze vrtů s databází hydrogeologických objektů.
Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Tvorba databáze byla zahájena v polovině sedmdesátých let pod názvem "Registr vrtů faktografické databanky geologie" a naplňování intenzivně pokračovalo v osmdesátých letech, kdy byly do registru ročně ukládány údaje o desítkách tisíc vrtů. V roce 1990 skončilo intenzivní ukládání archivních vrtů. V současné době se roční přírůstek převážně nových vrtů pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci.
Přesnost lokalizace: geodeticky zaměřené vrty, digitalizace zákresů v mapách 1 : 25 000, případně podrobnějších.
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

20031400-1400-1003-b891-be28e7d5d03d
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje