Metadata 404

Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) - čtyři vizualizace umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 20.02.2021
Odborný garant: RNDr. František Staněk, Ph.D.
3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zó...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 06.04.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 06.04.2021
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Webové stránky věnované 90. výročí založení České geologické služby (ČGS).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 04.03.2021
 41 / 41