Metadata 419

Odborný garant: RNDr. Zdeňka Petáková
Databáze SDE slouží jako protokol pro vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Tato vyjádření jsou vypracována útvarem Geofond na základě žádostí orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 18.11.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zpřístupňuje vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Tato vyjádření jsou vypracována útvarem Geofond na základě žádostí orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 18.11.2022
Odborný garant: Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
Webové stránky věnované projektu "Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie" (2011-2014). Cílem projektu byl výzkum šíření tepelné energie v horninovém prostředí granitoidů, jak z hlediska efektivity tak také bezpečnosti v podzemní laboratoři Josef na Mokrsku.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Dana Čápová
Webové stránky konsorcia CzechGeo/EPOS (ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi ČR). Účelem tohoto webu je být hlavní platformou geofyzikální komunity pro získávání informací o činnostech v oboru a pro informování veřejnosti. Web funguje jako centrální rozcestník pro přístup ke geofyzikálním, geodetickým a geologickým datům a službám v České republice.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba - Data o významných geologických lokalitách na území České republiky jsou veřejnosti zpřístupněna formou mapové služby typu ArcGIS Server na mapovém serveru České geologické služby.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Databáze představuje registr významných geologických lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Aplikace zpřístupňuje databázi významných geologických lokalit na území ČR. Aplikace je logicky členěna na část prohlížecí (zobrazení a vyhledání lokalit v mapě) a na část vyhledávací (databázové vyhledávání podle různých kritérií: lokalizace, geologická charakteristika, ochrana území, detailní údaje o záznamu atd.). K jednotlivým lokalitám lze zobrazit odborný popis, fotografie, odkazy na literaturu a vytvářet tiskové výstupy.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Aplikace na mapovém serveru ČGS pro zobrazení a hledání významných geologických lokalit na území ČR. Zobrazuje pestré geologické fenomény, výskyty významných hornin, minerálů a zkamenělin. Vyhledávání lokalit je možné podle charakteristik lokality, administrativního členění, mapového listu atd. K dispozici jsou také další mapové vrstvy (geologická mapa, chráněná území, soupisy lomů atd.).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Prostorové zobrazení - geodatabáze významných geologických lokalit, která představuje registr těchto lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené, nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 02.08.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje data o významných geologických lokalitách, které nejsou zařazeny do databáze Geologické zajímavosti.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
 41 / 42