Metadata 421

Odborný garant: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Prostorové zobrazení - geodatabáze významných geologických lokalit, která představuje registr těchto lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené, nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 02.08.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje data o významných geologických lokalitách, které nejsou zařazeny do databáze Geologické zajímavosti.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
WMS služba pro zpřístupnění hydrogeologických map v měřítku 1 : 200 000 z území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů z celé série pro oblast bývalého Československa. WMS byla vytvořena z rastrového podkladu.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba pro zpřístupnění hydrogeologických map v měřítku 1 : 200 000 z území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů z celé série pro oblast bývalého Československa. WMS byla vytvořena z rastrového podkladu.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Renata Kadlecová
Hydrogeologické mapy oblasti bývalého Československa v měřítku 1 : 200 000.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Webové stránky věnované projektu "Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy" (2/2007- 4/2011), za finanční podpory EEA Grants a Norway Grants.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Webové stránky věnované projektu "Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví" (2009-2012). Finálním výsledkem projektu je Registr rizikových úložných míst v ČR s údaji o typu a míře rizika. Podle § 17, odst. 4, písm. b) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem je Česká republika povinna tento registr zprovoznit a zveřejnit k 1. 5. 2012. Údaje v registru jsou průběžně aktualizovány.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
Stránky věnované projektu "Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy" na Addis Ababa University a Arba Minch University v Etiopii (2013-2015). Cílem projektu je zlepšení efektivity výuky a vzdělávání na Addis Ababa University a Arba Minch University. Tohoto záměru bude dosaženo zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců a studentů na univerzitě. Výuka se soustředí na aplikované geologické vědy, především na inženýrskou geo...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 23.11.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací vybraných prvků, změny pH a měrné vodivosti v povrchových vodách v letech 1984 - 2010.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Tamara Sidorinová
Aplikace sborníku "Zprávy o geologických výzkumech", který informuje v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí. Tento sborník vydává ČGS jako pravidelné periodikum v tištěné formě již od roku 1952 a v posledních letech umožňuje bezplatný přístup k plným textům publikovaných článků i v elektronické podobě (pdf). Články jsou přístupné od ročníku 1991.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 01.09.2022
 42 / 43