Metadata 409

Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba - Data o významných geologických lokalitách na území České republiky jsou veřejnosti zpřístupněna formou mapové služby typu ArcGIS Server na mapovém serveru České geologické služby.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 19.08.2021
Odborný garant: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Aplikace zpřístupňuje databázi významných geologických lokalit na území ČR. Aplikace je logicky členěna na část prohlížecí (zobrazení a vyhledání lokalit v mapě) a na část vyhledávací (databázové vyhledávání podle různých kritérií: lokalizace, geologická charakteristika, ochrana území, detailní údaje o záznamu atd.). K jednotlivým lokalitám lze zobrazit odborný popis, fotografie, odkazy na literaturu a vytvářet tiskové výstupy.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 19.08.2021
Odborný garant: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Aplikace na mapovém serveru ČGS pro zobrazení a hledání významných geologických lokalit na území ČR. Zobrazuje pestré geologické fenomény, výskyty významných hornin, minerálů a zkamenělin. Vyhledávání lokalit je možné podle charakteristik lokality, administrativního členění, mapového listu atd. K dispozici jsou také další mapové vrstvy (geologická mapa, chráněná území atd.).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 19.08.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje data o významných geologických lokalitách, které nejsou zařazeny do databáze Geologické zajímavosti.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 19.08.2021
Odborný garant: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Prostorové zobrazení - geodatabáze významných geologických lokalit, která představuje registr těchto lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené, nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 20.02.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba pro zpřístupnění hydrogeologických map v měřítku 1 : 200 000 z území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů z celé série pro oblast bývalého Československa. WMS byla vytvořena z rastrového podkladu.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 20.08.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
WMS služba pro zpřístupnění hydrogeologických map v měřítku 1 : 200 000 z území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů z celé série pro oblast bývalého Československa. WMS byla vytvořena z rastrového podkladu.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 20.08.2021
Odborný garant: RNDr. Renata Kadlecová
Hydrogeologické mapy oblasti bývalého Československa v měřítku 1 : 200 000.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 21.09.2021
Odborný garant: RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Webové stránky věnované projektu "Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy" (2/2007- 4/2011), za finanční podpory EEA Grants a Norway Grants.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 23.08.2021
Odborný garant: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Webové stránky věnované projektu "Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví" (2009-2012). Finálním výsledkem projektu je Registr rizikových úložných míst v ČR s údaji o typu a míře rizika. Podle § 17, odst. 4, písm. b) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem je Česká republika povinna tento registr zprovoznit a zveřejnit k 1. 5. 2012. Údaje v registru jsou průběžně aktualizovány.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 21.09.2021
 40 / 41