Surovinový informační systém (SurIS)

WMS služba zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích, chráněných ložiskových územích, o chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, průzkumných územích a dobývacích prostorech.
Nenalezeno https://micka.geology.cz/record/file/50334920-464c-4994-b012-0da40a010817?fname=suris.jpeg
služba
https://registry.geology.cz/id/SURIS-SURIS-SDE-WMS
WMS 1.3.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Geovědní témata ČGS: ISO 19119: European Geoscience Registry - Projects:
Volná:
zásoby nerostů
11.6856652922758,48.1873553053326,19.0509812926251,51.4960571840313
vytvoření: 21.08.2012
1992 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o distribuci

Informace o metadatovém záznamu

50334920-464c-4994-b012-0da40a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
27.02.2024

Příbuzné zdroje