Surovinový informační systém (SurIS)

WMS služba zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích, chráněných ložiskových územích, o chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, průzkumných územích a dobývacích prostorech.
služba
WMS (CS) - mapová služba - WMS (CS)
https://geology.cz/CZ-00025798-CGS_G-SURIS-WMS
WMS 1.3.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
zdroj
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Geovědní témata ČGS: ISO 19119: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Volná:
EGDI
zásoby nerostů
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
vytvoření: 21.08.2012
1992 - 9999
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

50334920-464c-4994-b012-0da40a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089452
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
11.11.2020

Příbuzné zdroje