Surovinový informační systém (SurIS)

Databáze shromažďuje a poskytuje v ucelené formě veškeré dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR. Obsahuje tyto dílčí databáze:
Databáze ložisek nerostných surovin
Databáze dobývacích prostorů (DP)
Databáze předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů
Databáze chráněných ložiskových území (CHLÚ)
Databáze průzkumných území (PÚ)
Databáze grafických objektů
Správní databáze
série
https://registry.geology.cz/id/SURIS-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
zdroj
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Volná:
ložisko
EGDI
zásoby nerostů
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1990
1990 - dosud
vektor
Vytvořen pro zabezpečování úkolů správního charakteru v souladu s geologickým a horním zákonem dle požadavků Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, v informační podpoře ochrany, rozvoje a využití nerostných zdrojů, geologického průzkumu a surovinové politiky.
Česká geologická služba
RNDr. Jaromír Starý, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742110
email: jaromir.stary@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Subsystém byl vytvořen v devadesátých letech minulého století v Národním informačním středisku ČR.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

6d186600-6600-1d18-85b8-be28e7d5d03d
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje

Atributy třídy prvků VEKTOR.LOZVPOLCR [-FC]