Surovinový informační systém (SurIS)

Mapová aplikace zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích, chráněných ložiskových územích, o chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, průzkumných územích a dobývacích prostorech.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/SURIS-SDE-APL
Map
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 31.12.2011, revize: 15.12.2017
13.12.2011 - dosud
Vyhledávání základních informací o ložiscích nerostných surovin s možností zadávání parametrů pro vyhledávání.
Česká geologická služba
RNDr. Jaromír Starý, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742110
email: jaromir.stary@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5162afe4-30bc-4de5-9a4d-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
24.01.2022

Příbuzné zdroje