Surovinový informační systém (SurIS)

Služba ArcGIS Serveru, kompilovaná z více služeb, zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích, chráněných ložiskových územích, o chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, průzkumných územích a dobývacích prostorech.
služba
ArcGIS Server služba (CS) - mapová služba - ArcGIS Server (CS)
https://registry.geology.cz/id/SURIS-SDE-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
vytvoření: 21.08.2012, revize: 01.07.2019
1992 -
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Distribuce

Informace o metadatovém záznamu

515e8a5d-7904-4890-b73c-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje