Metadata 408

Odborný garant: RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Webové stránky věnované projektu "Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy" (2/2007- 4/2011), za finanční podpory EEA Grants a Norway Grants.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 27.11.2023
Odborný garant: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
Webové stránky projektu "Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy" na Addis Ababa University a Arba Minch University v Etiopii (2013-2015). Cílem projektu je zlepšení efektivity výuky a vzdělávání na Addis Ababa University a Arba Minch University. Tohoto záměru bude dosaženo zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců a studentů na univerzitě. Výuka se soustředí na aplikované geologické vědy, především na inženýrskou geolo...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 27.11.2023
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací vybraných prvků, změny pH a měrné vodivosti v povrchových vodách v letech 1984–2010.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 27.11.2023
Odborný garant: RNDr. Tamara Sidorinová
Aplikace sborníku "Zprávy o geologických výzkumech", který informuje v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí. Tento sborník vydává ČGS jako pravidelné periodikum v tištěné formě již od roku 1952 a v posledních letech umožňuje bezplatný přístup k plným textům publikovaných článků i v elektronické podobě (pdf). Články jsou přístupné od ročníku 1991.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 03.01.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
WMS služba zobrazuje zranitelnosti kvantity přírodních zdrojů podzemní vody k suchu pro území České republiky.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 27.11.2023
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje zranitelnosti kvantity přírodních zdrojů podzemní vody k suchu pro území České republiky.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 27.11.2023
Odborný garant: RNDr. Renata Kadlecová
Datová sada obsahuje zranitelnosti kvantity přírodních zdrojů podzemní vody k suchu pro území České republiky. Původní abstrakt: Zranitelnost podzemní vody, resp. horninového prostředí poskytuje informace o míře ohrožení podzemních vod v důsledku lidské činnosti.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 27.11.2023
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) - čtyři vizualizace umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 27.11.2023
 41 / 41