Metadata 416

Odborný garant: RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Webové stránky věnované projektu "Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy" (2/2007- 4/2011), za finanční podpory EEA Grants a Norway Grants.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Webové stránky věnované projektu "Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví" (2009-2012). Finálním výsledkem projektu je Registr rizikových úložných míst v ČR s údaji o typu a míře rizika. Podle § 17, odst. 4, písm. b) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem je Česká republika povinna tento registr zprovoznit a zveřejnit k 1. 5. 2012. Údaje v registru jsou průběžně aktualizovány.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
Stránky věnované projektu "Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy" na Addis Ababa University a Arba Minch University v Etiopii (2013-2015). Cílem projektu je zlepšení efektivity výuky a vzdělávání na Addis Ababa University a Arba Minch University. Tohoto záměru bude dosaženo zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců a studentů na univerzitě. Výuka se soustředí na aplikované geologické vědy, především na inženýrskou geo...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 23.11.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací vybraných prvků, změny pH a měrné vodivosti v povrchových vodách v letech 1984 - 2010.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Tamara Sidorinová
Aplikace sborníku "Zprávy o geologických výzkumech", který informuje v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí. Tento sborník vydává ČGS jako pravidelné periodikum v tištěné formě již od roku 1952 a v posledních letech umožňuje bezplatný přístup k plným textům publikovaných článků i v elektronické podobě (pdf). Články jsou přístupné od ročníku 1991.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 01.09.2022
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) - čtyři vizualizace umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 01.09.2022
 42 / 42