Metadata 337

Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba pro zpřístupnění hydrogeologických map v měřítku 1 : 200 000 z území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů z celé série pro oblast bývalého Československa. WMS byla vytvořena z rastrového podkladu.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 11.11.2020
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
WMS služba pro zpřístupnění hydrogeologických map v měřítku 1 : 200 000 z území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů z celé série pro oblast bývalého Československa. WMS byla vytvořena z rastrového podkladu.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 11.11.2020
Odborný garant: RNDr. Renata Kadlecová
Hydrogeologické mapy oblasti bývalého Československa v měřítku 1 : 200 000.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 07.01.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací vybraných prvků, změny pH a měrné vodivosti v povrchových vodách v letech 1984 - 2010.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 11.11.2020
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) - čtyři vizualizace umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 22.01.2021
Odborný garant: RNDr. František Staněk, Ph.D.
3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zó...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 25.01.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 07.10.2020
 34 / 34