Půdní mapa 1 : 50 000

Aplikace mapového serveru, která zpřístupňuje půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012. Na mapových listech, kde zatím chybí vektorová data, je možno zobrazit skeny půdních map ze starších mapování.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_PED-SDE-APL
Map
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2012, revize: 21.05.2019
2012 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Jan Sedláček (Brno)
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429258
email: jan.sedlacek.brno@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5023bf62-3b68-4057-9124-0da40a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: původce
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje