Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

Mapy zobrazují půdní kryt určité oblasti. Jedná se o scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR50_PED_R-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 24.07.2012, revize: 2019
2012
rastr (grid)
mapování půd
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Jan Sedláček (Brno)
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429258
email: jan.sedlacek.brno@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5d3adde0-1890-4928-b086-525f0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje