Půdní mapa 1 : 1 000 000

WMS služba zpřístupňuje půdní mapu v měřítku 1:1 000 000, která byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí mapové služby je vrstva půdní zrnitosti.
Nenalezeno https://micka.geology.cz/record/file/6156afca-7870-4b4e-8d24-2a3e0a010852?fname=pudy1M.jpeg
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-PED_1M-SDE-WMS
WMS 1.3.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah: ISO 19119:
Volná:
EGDI
11.940988,48.235377,18.943076,51.354407
revize: 01.10.2021, vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

6156afca-7870-4b4e-8d24-2a3e0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
27.11.2023

Příbuzné zdroje