Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

ArcGIS Server služba zpřístupňuje scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR50_PED_R-SDE-SER
ESRI_MAP
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: Prostorový rozsah: ISO 19119:
Volná:
půdní typologie
12.008832, 48.239152, 18.957832, 51.355194
vytvoření: 21.05.2019
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5ced40e9-3890-4283-8dba-57730a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje