Půdní mapa 1 : 1 000 000

Půdní mapa v měřítku 1 : 1 000 000, sestavena Milanem Tomáškem. Součástí mapy je vrstva půdní zrnitosti. Klasifikace půdních jednotek byla v roce 2016 aktualizována podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR a World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD-PED_1M-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
EGDI
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 24.07.2012
2003 - dosud
vektor
Byla vydána v rámci publikace Půdy České republiky. (3.vydání, Česká geologická služba, 2003).
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Jana Janderková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429246
email: jana.janderkova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky. (3.vydání, Česká geologická služba, 2003).
Součástí dat jsou informace o půdní zrnitosti. Klasifikace půdních jednotek byla v roce 2016 aktualizována podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR (citace: Němeček, J. – Mühlhanselová, M. – Macků, J. – Vokoun, J. – Vavříček, D. – Novák, P. (2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 2. upravené vydání, ČZU, Praha, 94 s.) a World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 (citace: IUSS Working Group WRB (2015). World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No.106. FAO, Rome, 192 p.)
Odpovídající měřítko: 1: 1000000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

50a4d3c3-8e0c-478a-9629-0d100a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
10.01.2024

Příbuzné zdroje