Metadata 409

Odborný garant: RNDr. Petr Mixa
Webové stránky České tektonické skupiny (ČTS), která sdružuje geology se zájmem o geodynamické procesy vzniku zemské kůry v tom nejširším měřítku. ČTS pořádá každoročně společně se sdružením CETeG (Central European Tectonic Studies Group) seminář, který se střídavě koná v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v ČR.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 03.03.2021
Odborný garant: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Webová stránka Českého národního geologického komitétu (ČNGK). Distribuce časopisu EPISODES a bulletinu IUGS.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 06.09.2021
Odborný garant: RNDr. Vít Hladík, MBA.
Webové stránky pro "Český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2". Tento portál byl zřízen ČGS v roce 2006 v rámci projektu CO2NET EAST a dále rozvíjen v rámci projektu CGS Europe (2010-2013). V letech 2015-2016 byl rozvoj portálu součástí projektu REPP-CO2, podpořeného grantem z Norska. V květnu 2016 byl zveřejněn nový web tohoto portálu na současné adrese.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 06.09.2021
Odborný garant: Mgr. Václav Pospíšil
INSPIRE prohlížecí služba zobrazující datovou sadu GeoCR500, která byla vytvořena pro účely projektu OneGeology-Europe. Aktualizovaná v rámci projektu EGDI v roce 2016.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 21.04.2021
Odborný garant: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Databáze dekoračních kamenů v ČR obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za účelem použití jako dekorační či stavební materiál těženy v České republice.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 20.02.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zpřístupňuje veřejnosti na mapovém serveru ČGS data o dekoračních kamenech v České republice.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 20.08.2021
Odborný garant: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Aplikace zajišťuje přístup k datům databáze Dekorační kameny České republiky a umožňuje vyhledávat nemapové informace podle různých kritérií: obchodních názvů, petrografických, fyzikálně-mechanických vlastností hornin, minerálního složení, barvy, zrnitosti, míst těžby nebo způsobu použití.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 20.02.2021
Odborný garant: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Zvýšená poptávka po materiálech, které jsou vhodné pro dekorační a stavební účely, přispěla značnou měrou k rozvoji těžby a kamenoprůmyslu. Databáze obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za tímto účelem těženy v České republice.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 20.08.2021
Odborný garant: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Zvýšená poptávka po materiálech, které jsou vhodné pro dekorační a stavební účely, přispěla značnou měrou k rozvoji těžby a kamenoprůmyslu. Databáze obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za tímto účelem těženy v České republice.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 20.08.2021
Odborný garant: Mgr. Ondřej Švagera
Detailní strukturně geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 350-340 Ma. Magmatické horniny jihozápadního okraje st...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 22.04.2021
 3 / 41