Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Hrádek - 3D scéna

Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného 3D strukturně geologického modelu lokality Hrádek - jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/3D-HRADEK_SGM-DET-AKT-SCENE
Esri Web Scene
15.318,49.31,15.478,49.421
vytvoření: 10.12.2021, zveřejnění: 15.12.2021
2021 - dosud
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

61b8aad8-6778-4f59-996e-19590a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje