Metadata 409

Odborný garant: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
Webové stránky o projektu “Assessment of impacts of mining and mineral processing to the environment and human health in Africa” (2011-2014), IGCP/SIDA Project No. 594.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 23.08.2021
Odborný garant: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D.
Webové stránky o projektu "Assessment of Mining Related Impacts Based on Utilization of (ARES) Airborne Hyperspectral Sensor", Grant No. 205/09/1989 Czech Science Foundation. Sokolov Site, Czech Republic.(2009-2013).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 07.10.2021
Odborný garant: Mgr. Jolana Šanderová
Mapová aplikace zpřístupňuje náhledy skenů a informace o báňských mapách z území ČR, evidovaných na pracovišti ČGS v Kutné Hoře.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.08.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
WMS služba obsahující záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti v Kutné Hoře.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.08.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba obsahující záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti v Kutné Hoře.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.08.2021
Odborný garant: Mgr. Jolana Šanderová
Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.08.2021
Odborný garant: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 : 50 000 a databáze společné geologické legendy ČR. Ta obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění). GeoČR 50 obsahuje přes 260 000 vymapovaných geologických jednotek z celého území ČR.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 24.09.2021
Odborný garant: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Webové stránky mezinárodního odborného časopisu Bulletin of Geosciences. který publikuje nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Časopis je vydáván čtvrtletně ČGS a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science). Bulletin of Geosciences je mezinárodní žurnál vydávat doklady původního výzkumu, přehledné články a krátké příspěvky týkající paleoenv...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 19.08.2021
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Webové stránky Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi (geologie, mineralogie, paleontologie, petrografie, montanistiky, kosmologie a dalších přírodních věd) a sběratele přírodnin v Café Barrande hostované ČGS.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 04.03.2021
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Webové stránky edice Práce České geologické služby (Czech Geological Survey Special Papers) je nejmladší z řad odborných a vědeckých prací, vydávaných Českou geologickou službou. Je určena jak zkušeným geologům, odborníkům či specialistům, tak začínajícím autorům. Průběžně číslovaná edice má široký tematický i stránkový rozsah, věnuje se sedimentům i vulkanitům, regionální geologii i světovým výskytům, geomagnetickým anomáliím i radonovému riziku. Podle charakteru jsou práce české nebo anglické a někdy do...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 04.03.2021
 2 / 41