ASGI - archiv zpráv a posudků

Aplikace ASGI umožňuje jednotný přístup a parametrické vyhledávání záznamů o nepublikovaných zprávách a posudcích uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou archivu Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) a odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost. Kromě detailní informace o jednotlivých zprávách a posudcích nabízí u digitalizovaných dokumentů i jejich náhled. Dostupné jsou též záznamy o některých dokumentech uložených v archivech jiných geologických organizací.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace_asgi_66.png
aplikace
https://registry.geology.cz/id/ARCH-ASGI-DTB-APL
NonMap
11.99,48.253,18.91,51.247
zveřejnění: 01.11.2018
2018 - dosud
Digitální kartotéka, která umožňuje vyhledávání signatur posudků uložených v archivu ČGS-Geofondu i jiných archivů.
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Milada Hrdlovicsová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742209
email: milada.hrdlovicsova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Pavel Bokr
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089443
email: pavel.bokr@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Základ databáze ASGI vznikl pod názvem Automatizovaný systém geologických informací již v 70. letech 20. století a od té doby je průběžně doplňován záznamy o nových přírůstcích.
Zhotovil: Mgr. Pavel Bokr, 2018

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

78e96280-6280-18e9-bfb6-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje