Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Hrádek

Aktualizovaný 3D strukturně geologický model lokality Hrádek byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech. Při tvorbě byla zohledněna možnost využití výstupů v navazujících hydrogeologických a transportních modelech. Pro účely 3D modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště (HÚ) jsou v prostoru vytvořeny průběhy zlomů I, II. a III. kategorie dle klasifikace SKB a hranice horninových těles odpovídajících svými rozměry měřítku 1 : 25 000. Navržena jsou rovněž perspektivní území pro projektové práce. Model dále slouží pro potřeby hodnocení potenciálního území HÚ RAO, jako základ pro následné hydraulické a transportní modely, technické řešení úložiště, lokalizaci perspektivních ploch pro projektové a geologické charakterizační práce, stanovení velikosti využitelného horninového masívu a analýzy dlouhodobé bezpečnosti dané kandidátské lokality HÚ RAO.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/3D-HRADEK_SGM-DET-AKT
čeština
Geologicko-vědecké informace
15.318,49.31,15.478,49.421
vytvoření: 30.06.2020, zveřejnění: 15.12.2021
2019 - 2020
tin
3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“ (interní číslo zakázky 547011).
Česká geologická služba
RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089488
email: zita.bukovska@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: původce
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Dlážděná 6, Praha 1, 110 00, Česká republika
tel: +420 221 421 511
email: gis@surao.cz
Role: správce

Kvalita

Aktualizovaný 3D strukturně geologický model lokality Hrádek byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

pouze s písemným souhlasem SÚRAO
pouze s písemným souhlasem SÚRAO

Informace o distribuci

Správa úložišť radioaktivních odpadů - Úsek přípravy HÚ
Mgr. Jozef Urík
Dlážděná 6, Praha 1, 11000, Česká republika
tel: +420 221 421 511
email: gis@surao.cz
Role: distributor

Informace o metadatovém záznamu

61b8a8a4-f674-4569-a5d3-22310a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje