Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čertovka

Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného strukturně geologického 3D modelu bývalé kandidátské lokality Čertovka - jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/3D-CERTOVKA-SGM-DET-AKT-SCENE
ESRI_SCENE
13.244,50.027,13.431,50.159
vytvoření: 01.12.2019, zveřejnění: 01.08.2020
2019 - dosud
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5f4f9e71-8e14-450f-b051-06aa0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
04.06.2024

Příbuzné zdroje