Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čihadlo

Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Čihadlo shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky.
Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-320 Ma.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/3D-CIHADLO-SGM-DET-AKT
čeština
Geologicko-vědecké informace
European Geoscience Registry - Projects:
Inventory3D2024
GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah: Geovědní témata ČGS:
Volná:
3D geologický model
český masiv
hlubinné úložiště
výběr lokality
14.871,49.169,15.039,49.303
vytvoření: 30.06.2020, zveřejnění: 15.12.2021
2019 - 2020
tin
3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“ (interní číslo zakázky 547011).
Česká geologická služba
Mgr. Jan Jelének
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089438
email: jan.jelenek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089447
email: jan.franek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: původce
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Dlážděná 6, Praha 1, 110 00, Česká republika
tel: +420 221 421 511
email: gis@surao.cz
Role: správce

Kvalita

Aktualizovaný 3D strukturně geologický model byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

pouze s písemným souhlasem SÚRAO
pouze s písemným souhlasem SÚRAO

Informace o distribuci

Správa úložišť radioaktivních odpadů, Úsek přípravy HÚ
Mgr. Jozef Urík
Dlážděná 6, Praha 1, 11000, Česká republika
tel: +420 221 421 511
email: gis@surao.cz
Role: distributor

Informace o metadatovém záznamu

5d4c2597-727c-479f-a87e-3a3a0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
04.06.2024

Příbuzné zdroje