Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čihadlo

Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného strukturně-geologického 3D modelu bývalé kandidátské lokality Čihadlo, jedné z devíti lokalit původně vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/3D-CIHADLO-SGM-DET-AKT-SCENE
ESRI_SCENE
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: ISO 19119: Prostorový rozsah:
Volná:
3D scéna
3D geologický model
hlubinné úložiště
výběr lokality
14.871,49.169,15.039,49.303
vytvoření: 12.01.2024, zveřejnění: 12.03.2024
12.01.2024 - dosud
3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

65a195be-7d24-43af-b46b-7df20a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
04.06.2024

Příbuzné zdroje