Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geofyzikální prozkoumanost

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje údaje o geofyzikálních měřeních provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDP-GEOF-SDE
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologická prozkoumanost
geofyzika
Prostorový rozsah:
Národní
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Volná
geofyzikální průzkum
prozkoumanost
EGDI
CzechGeo
geofyzikální měření
letecká geofyzika
magnetometrie
radiometrie
gama spektrometrie
geoelektrika
seismika
petrofyzika
Jazyk zdroje čeština, angličtina
Časový rozsah Od 1994
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/geofyzika (webová stránka )
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/geophysics
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer/WMSServer
https://mapy.geology.cz/geofyzikalni_mereni/
https://mapy.geology.cz/geophysical_measurements/?locale=en
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
souhlas Ministerstva životního prostředí
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 31.01.2020
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy