Geofyzikální prozkoumanost

ArcGIS Server služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.
služba
https://registry.geology.cz/id/GFY-GFP-SDE-SER
ESRI_MAP 1.3.0
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
Volná:
geofyzikální prozkoumanost
CzechGeo
EGDI
11.7837223412297, 47.8441726730581, 20.0852358570367, 51.4922746621735
vytvoření: 16.01.2013, revize: 01.01.2018
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5ad0bad7-44a4-4f8a-9d4c-313a0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
23.08.2021

Příbuzné zdroje