Geofyzikální měření (prozkoumanost, gravimetrie, seismika, VES)

WMS služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů, dále vrstvy gravimetrie, seismika a vertikální elektrické sondování (VES) na území ČR.
služba
https://registry.geology.cz/id/GFY-MERENI_PRZ-SDE-WMS
WMS 1.3.0
European Geoscience Registry - Projects: ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
CzechGeo
11.803630, 47.478946, 20.119406, 51.418931
zveřejnění: 31.01.2021, vytvoření: 01.12.2018
Průzkumy provedla převážně Geofyzika Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

60913439-23dc-488e-9858-46210a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje