Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geofyzikální prozkoumanost

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje údaje o geofyzikálních měřeních provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDP-GEOF-SDE
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologická prozkoumanost
geofyzika
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná
geofyzikální průzkum
prozkoumanost
geofyzikální měření
letecká geofyzika
magnetometrie
radiometrie
gama spektrometrie
geoelektrika
seismika
petrofyzika
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1994
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje (webová stránka )
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=18 (mapová aplikace )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
souhlas Ministerstva životního prostředí
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 04.07.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Geologická prozkoumanost ČR
Související odkazy