Metadata 421

Odborný garant: doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Aktualizovaný 3D strukturně geologický model lokality ETE-Jih byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech. Při tvorbě byla zohledněna možnost využití výstupů v navazujících hydrogeologických a transportních modelech. Pro účely 3D modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště (HÚ) jsou v prostoru vytvořeny průběhy zlomů I, II. a III. kategor...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 02.12.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného 3D strukturně geologického modelu lokality ETE-Jih - jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Mgr. Jakub Kryl
Aktualizovaný 3D strukturně geologický model lokality Horka byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech. Při tvorbě byla zohledněna možnost využití výstupů v navazujících hydrogeologických a transportních modelech. Pro účely 3D modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště (HÚ) jsou v prostoru vytvořeny průběhy zlomů I, II. a III. kategorie...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného 3D strukturně geologického modelu lokality Horka - jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.
Aktualizovaný 3D strukturně geologický model lokality Hrádek byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech. Při tvorbě byla zohledněna možnost využití výstupů v navazujících hydrogeologických a transportních modelech. Pro účely 3D modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště (HÚ) jsou v prostoru vytvořeny průběhy zlomů I, II. a III. kategori...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného 3D strukturně geologického modelu lokality Hrádek - jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: PhDr. Kateřina Hašková
Digitální kartotéka, která obsahuje publikace a další materiály vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii. Publikace jsou uložené v odborné knihovně na pracovišti České geologické služby v Kutné Hoře
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Ing. Katarína Černá
Mapový fond zahrnuje rukopisné materiály, jako meziprodukty výzkumných úkolů, staré důlní mapy a terénní mapové podklady pokrývající český region. Mapový fond tvoří i obsáhlá kolekce především tištěných map s geologickou tematikou ČR a celého světa, v určitých případech i s doplňujícím přílohovým materiálem, tištěnými vysvětlivkami. Do databáze jsou uloženy popisné bibliografické informace o mapách uložených v archivu od roku 1992 (nové přírůstky). Současně se do digitální formy postupně doplňují retrospek...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Mgr. Milada Hrdlovicsová
Aplikace ASGI umožňuje jednotný přístup a parametrické vyhledávání záznamů o nepublikovaných zprávách a posudcích uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou archivu Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) a odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost. Kromě detailní informace o jednotlivých zprávách a posudcích nabízí u digitalizovaných dokumentů i jejich náhled. Dostupné jsou též záznamy o některých dokumentech ...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 09.06.2022
Odborný garant: Mgr. Milada Hrdlovicsová
Databáze ASGI (z původního názvu 'Automatizovaný Systém Geologických Informací') obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných geologických zprávách a posudcích trvale uchovávaných v základních fondech ČGS útvaru Geofond. Dále obsahuje některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Jedná se o kartotéku zpráv a posudků v digitální formě.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 09.06.2022
 2 / 43