Česká geologická služba
Přihlášení
 

Gravimetrie

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje data z gravimetrického mapování ČR v měřítkách 1 : 200 000 z let 1957-1960 (pokryto 100% území – cca 23tis tíhových bodů) a 1 : 25 000, které od roku 1960 začal systematicky plošně uskutečňovat prakticky výhradně Ústav užité geofyziky v Brně (později Geofyzika Brno) a které pokrývá téměř 80% rozlohy republiky. Od roku 2003 je databáze doplňována daty z měření privátních firem realizovaných ze zdrojů státního rozpočtu. Ke konci roku 2012 je v databázi využíváno pouze cca 4 tisíce bodů z původního mapování 1:200 000 a 294 tisíc bodů z měření 1:25 000, které stará měření 1:200 000 na příslušných mapách postupně nahrazují.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GGM-GRAV-DTB
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOFYZIKA/Gravimetrie
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
prostředí životní/prostředí geofyzikální
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Volná
Tíže
Tíhové pole
Bouguerova anomálie
CzechGeo
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1957
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/geofyzika/gravimetrie (stránka na webovém portále ČGS )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
souhlas Ministerstva životního prostředí
Distribuční formát DBF , XML , CSV , XLS
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 08.03.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy