Gravimetrie

WMS služba zobrazuje data z gravimetrického mapování ČR v měřítkách 1 : 200 000 a 1 : 25 000; mapování v detailnějším měřítku pokrývá téměř 70 % rozlohy republiky.
služba
https://registry.geology.cz/id/GFY-GRAV-SDE-WMS
WMS 1.3.0
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
CzechGeo
EGDI
11.938537, 48.233711, 18.957136, 51.354830
vytvoření: 11.11.2019
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5fabcbaa-17e0-4553-8fce-68150a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje