Česká geologická služba
Přihlášení
 

Surovinový informační systém (SurIS)

série

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze shromažďuje a poskytuje v ucelené formě veškeré dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR. Obsahuje tyto dílčí databáze:
Databáze ložisek nerostných surovin
Databáze dobývacích prostorů (DP)
Databáze předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů
Databáze chráněných ložiskových území (CHLÚ)
Databáze průzkumných území (PÚ)
Databáze grafických objektů
Správní databáze
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Nerostné suroviny
Energetické zdroje
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
územní plánování
GEMET - Concepts, version 3.1:
zdroj
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Volná
ložisko
EGDI
zásoby nerostů
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1995
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/suris (mapová aplikace (CS) )
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/chlu_loziska_zdroje/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinovy-informacni-system (webová stránka (CS) )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
https://m4eu.geology.cz/m4eu/services/m4eu
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Jaromír Starý, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742110
email: jaromir.stary@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
licence
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., DWG ?, DXF ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 28.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Podřízené
Katalog geoprvků Atributy třídy prvků VEKTOR.LOZVPOLCR [-FC]
Související odkazy