Chráněná ložisková území

Databáze obsahuje Údaje o ochraně zjištěných a předpokládaných výhradních ložisek nerostných surovin ČR, které je nutno respektovat zvláště při zpracování územně plánovací dokumentace.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/SURIS-CHLU-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Volná:
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1992
1992 - dosud
vektor
Shromažďování a poskytování veškerých dostupných údajů o nerostném surovinovém potenciálu v ČR.
Česká geologická služba
RNDr. Jaroslav Mojžíš
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742131
email: jaroslav.mojzis@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Údaje vznikají na základě správních rozhodnutí ČBÚ a MŽP. Stanovení chráněného ložiskového území vychází z § 16-19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

cfa09080-9080-1fa0-a4aa-be28e7d5d03d
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje