Česká geologická služba
Přihlášení
 

Poddolovaná území

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje základní informace o místech, kde byla v minulosti provozována hlubinná těžba nebo průzkum nerostných surovin. Upozorňuje na území, kde mohou vznikat propady nebo jiná nebezpečí vyplývající z existence podzemních prostor.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VDC-POD-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Energetické zdroje
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
GEMET - Concepts, version 3.0:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/geologie báňská
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 2002
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/poddolovana_uzemi/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ (mapová aplikace )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/poddolovana_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Zuzana Gajdošová
Dačického náměstí 11/7, Kutná Hora, 274 01
tel: +420327512220
email: zuzana.gajdosova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
Distribuční formát SHP 10.2, DWG nespecifikováno, DXF nespecifikováno
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 18.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy