Údaje o území

WMS služba zpřístupňuje souhrnné informace pro účely poskytování údajů o území ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) z následujících vrstev: dobývací prostory, chráněná ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje, oznámená důlní díla (stará důlní díla), poddolovaná území, sesuvná území, dobývací prostory a ložiska nevyhrazených nerostů.
služba
https://geology.cz/CZ-00025798-CGS_G-ORP-WMS
WMS 1.3.0
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014: GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
One Geology Europe - Concepts, version 1.0: Geovědní témata ČGS: ISO 19119:
Volná:
EGDI
11.685665, 48.187355, 19.050981, 51.496057
revize: 11.11.2015
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

564f1b6b-6a18-47a5-9d60-27380a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089452
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
11.11.2020

Příbuzné zdroje