Pozůstatky po těžbě (optimalizováno pro mobilní zařízení)

ArcGIS Server služba zobrazuje sdružená data z databází České geologické služby (Důlní díla, Poddolovaná území, Inventarizace úložných míst), která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace.
služba
https://registry.geology.cz/id/TEZBA-SDE-SER_MOBIL
ESRI_MAP
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 03.10.2017
Vyhledávání základních informací o poddolovaných územích, hlavních důlních dílech a haldách s možností zadávání parametrů pro vyhledávání.
Česká geologická služba
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Distribuce

Informace o metadatovém záznamu

5be04493-6bac-4a54-bea1-3fc70a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje