Poddolovaná území

ArcGIS Server služba zobrazuje základní informace o místech, kde byla v minulosti provozována hlubinná těžba nebo průzkum nerostných surovin. Upozorňuje na území, kde mohou vznikat propady nebo jiná nebezpečí vyplývající z existence podzemních prostor.
služba
https://registry.geology.cz/id/VDC-PODDOL-SDE-SER
ESRI_MAP 1.3.0
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
vytvoření: 2002
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

561e1c0e-8b30-4dbb-b8e1-11000a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
01.09.2021

Příbuzné zdroje