Gravimetrie

Databáze obsahuje data z gravimetrického mapování ČR v měřítkách 1 : 200 000 a 1 : 25 000; mapování v detailnějším měřítku pokrývá téměř 70 % rozlohy republiky. Ke konci roku 2018 je v databázi využíváno pouze ca 4 tisíce bodů (3992) z původního mapování 1 : 200 000 a 304199 tisíc bodů z měření 1 : 25 000, které stará měření 1 : 200 000 na příslušných mapách postupně nahrazují.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/GFY-GRAV-DTB
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Geovědní témata ČGS: One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOFYZIKA/Gravimetrie
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
Volná:
Tíže
Tíhové pole
Bouguerova anomálie
CzechGeo
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1957
1957 - dosud
vektor
Zpracování výsledků mapování pro vytvoření jednotné tíhové mapy ČR.
Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Vladimír Ambrozek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429230
email: vladimir.ambrozek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Přesnost lokalizace: 10-20m
Původní zpracování tíhových dat do map Bouguerových anomálií bylo v roce 1996 převedeno do tíhového systému S-Gr95, který odpovídá tzv. absolutnímu tíhovému systému (ISGN). Při výpočtu normálního pole je dále nově využíván již geocentrický referenční systém s elipsoidem WGS 84. Změnily se tak hodnoty úplných Bouguerových anomálií v základní gravimetrické mapě ČR o cca 18 mGal (1 mGal = 10 ?ms-2), charakter anomálií zůstal zachován, jelikož byla použita stejná hodnota redukční hustoty. Pro současnou základní gravimetrickou mapu ČR je používána hodnota redukční hustoty 2,67 gcm-3.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

7f8f2d80-2d80-1f8f-8a6c-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
22.09.2021

Příbuzné zdroje