Seismické profily

Databáze obsahuje informace o seismických profilech odměřených na území České republiky z prostředků státního rozpočtu. Reflexně seismické profily, registrované digitálně jsou uloženy ve formátu SEGY. Databáze obsahuje cca tisíc těchto profilů. Informace o refrakčních profilech, profilech hlubinné seismické sondáže (HSS) a reflexně seismických profilech registrovaných analogově jsou dostupné v posudcích archivu ČGS (ASGI).
datová sada
https://registry.geology.cz/id/GGM-SEIS-LIN-DTB
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
Seismický profil
Seismika
formát seismických dat
násobnost překrytí
technologie měření
SRB společný reflexní bod
CzechGeo
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2001, revize: 2017
1954 - dosud
vektor
Seismická data jsou výsledkem průzkumu předším uhlovodíku, uhelných ložisek i strukturně geologického výzkumu. Cílem databíze je uchovit neopakovatlená seismická měření pořízená za vysokých nákladů.
Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Přesnost lokalizace: lepší než 1 : 5 000 (do 1 m).
Těžiště seismické databáze spočívá v digitálně registrovaných reflexně seismických profilech. Až na výjimky se jedná o seismické profily tzv. naftové nebo "těžké" seismiky, měřené metodou reflexní seismiky v modifikaci společného reflexního bodu (nejčastější označení "CDP" vychází z anglického "Common Deep Point"), registrované pomocí digitálních seismických aparatur. Databáze obsahuje informace o lokalizaci seismických profilů (primární souřadnice jen od roku 1976). Digitální seismická data jsou uložena ve formátu SEG-Y (posoučtová data), tzv. primární data (terénní data v uspořádání CDP) jsou uložena ve formátu CGG F3. Databáze obsahuje také skeny profilů v různém typu zpracování (časový řez, migrovaný řez, převod do hloubky). Seismická databáze obsahuje i refrakční profily (měřeno až do konce let sedmdesátých), výsledky hlubinné seismické sondáže a analogově registrované reflexně seismické profily pouze v podobě v archivních zpráv.
revize: 2003, 2015, 2017
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

souhlas Ministerstva životního prostředí

Informace o metadatovém záznamu

54d27991-f884-41a5-a29e-38930a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje