Geoelektrika – Vertikální elektrické sondování (VES)

Databáze obsahuje situaci měřících stanovišť vertikálního elektrického profilování a měřené sondážní křivky.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/GGM_VES-DTB
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOFYZIKA/Geoelektrika
GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
Vertikální elektrické sondování, VES
CzechGeo
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1994
1957 - dosud
vektor
Snadnější přístup k datům, efektivnější vyhledávání, bezpečné zálohování a archivace dat.
Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Vladimír Ambrozek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429230
email: vladimir.ambrozek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Přesnost lokalizace: Digitalizace zákresů v mapách 1 : 25 000 až 1 : 5 000 (výjimečně 1 : 50 000 u regionálních akcí)
Zprávy o geoelektrickém průzkumu byly zpracovány vesměs na pracovištích společnosti Geofyzika, a.s. Brno a jejích předchůdcích na území ČR od roku 1957. Jedná se o úkoly převážně regionálního, někdy i o významnější úkoly lokálního charakteru, realizované zejména v rámci naftové prospekce, hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu, ložiskového průzkumu a řešení strukturně geologické problematiky. Největší objem dat je soustředěn do významných sedimentárních oblastí karpatské předhlubně, hornomoravského a dolnomoravského úvalu a moravské části vídeňské pánve, uložena jsou však i data z jiných oblastí ČR.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

souhlas Ministerstva životního prostředí
souhlas Ministerstva životního prostředí

Informace o metadatovém záznamu

500e63dc-89a4-44fc-987d-91c80a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
22.04.2021

Příbuzné zdroje